+93799133002 Call us now!
info@mehrabanhospital.com Suggestions and complaints

تسهیلات و امکانات

تسهیلات و امکانات: شفاخانه مهربان طوری طراحی و دیزاین شده است تا هموطنان ما نهایت آسایش و آرامش را در آن تجربه نمایند، از نظر محیط و فضا شفاخانه دارای،سالون های انتظار وسیع برای انتظار، اتاق های بسترعمومی، خصوصی، دولوکس و سوپردولوکس می باشد. کلیه اتاق های بستر داری سرویس های بهداشتی، یخچال، تلویزیون، سرویس توزیع غذا و ادویه می باشد.

شفاخانه داری سیستم گرمایش و سرمایش می باشد که هوای مطبوع را در تمام فصول سال مهیا می نماید، هم چنان شفاخانه داری زینه های راحت، لیفت تخت بر و رمپ می باشد، شفاخانه دارای رستورانت لوکس و فعال با غذا های متنوع بوده که برای پرسونل، مریضان و پایوازان خدمات ارائه می نماید.

PayPalPayPal