93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
[email protected] پیشنهادات و نظریات
Mehraban_Hospital_5_25

شفاخانه مهربان؛ دارای جواز  شماره 244 از وزارت جلیله صحت عامه و  جواز آیسای شمارهD- 03- 2613   می باشد که در شهر هرات، بلوار شهید صادق ( سرک 64 متره)، شهید صادق 30 و سرک مهری، مهری 23 موقعیت دارد.

این شفاخانه مطابق به معیارات ملی و بین المللی از سال 1393 ساخت آن آغاز گردید و در بهار سال 1395 به پایه اکمال رسید، و با  امکانات مدرن روز دنیا، مجهز و به بهره مندی از متخصصان مجرب و ورزیده کشورآماده بهره برداری گردید. شفاخانه مهربان در هفت طبقه ساخته شده است، که هر طبقه آن به یک بخش خاص اختصاص داده شده است که طبقه منفی آن برای بخش تشخیصیه، طبقه همکف برای مریضان سرپایی، طبقه اول  مکمل مختص نسایی ولادی جهت راحتی خواهران، طبقه دوم جراحی و طبقه سوم داخله و اطفال،و طبقه آخر هم بخش های اداری و سالون کانفرانس موقعیت دارد و مجموعاً بیش از 30 بستر آن فعال می باشد.

کدر شفاخانه مهربان: تیم کاری اداری و طبی شفاخانه مهربان شامل پروفیسور، ترینر متخصص، متخصص، دکتوران انستیزی، اسیستانت دکتوران، نرس قابله و تکنالوجست می باشند.

نکته برجسته شفاخانه مهربان: استندرد بودن شفاخانه مطابق به معیارات ملی و بین الملی، بهره مندی از کدر متخصصان مجرب و ورزیده، داشتن امکانات مدرن، پرسونل طبی و خدماتی فعال و تسهیلات و امکانات این شفاخانه می باشد.

شفاخانه مهربان داری خدمات معالجوی و تشخیصیه می باشد، که بصورت 24 ساعته آماده خدمات گزاری برای مردم شرافتمند افغانستان می باشد.

خدمات تشخیصیه شفاخانه مهربان:

  1. لابراتوار: انجام کلیه معاینات خون با ماشین آلات تمام اتوماتیک
  2. گراف قلب
  3. سونوگرافی: باحضور دکتوران مردو زن، دارای محیطی مجزا برای خواهران و برادران،
  4. اکسریز: رنگه و سیاه و سفید
  5. اکوکاردیوگرافی
  6. داپلرالتراسوند
  7. گاسترو اندوسکوپی
  8. سیستوسکوپی

خدمات معالجوی شفاخانه مهربان: شفاخانه مهربان در دو بخش سرپایی و داخل بستر تحت نظر متخصصان مجرب و توانمند کشور فعالیت دارد:

PayPalPayPal