93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
[email protected] پیشنهادات و نظریات
متخصص داخله عمومی و امراض قلبی
متخصص داخله عمومی
متخصص جراحی عمومی
متخصص نسایی ولادی
متـخصص و جـراح کلیه و مجاری ادراری

فیلوشیب فوق تخصصی اندویورولوژی و لپراسکوپی عملیات های پیشرفته لیزری و درون بین (تحصیلات فوق تخصصی در تهران)

متـخصص و جــراح کلیـه و مجـاری ادراری

فیلـوشیب فوق تخصصی پیوند کلیه (تحصیلات فوق تخصصی در تهران)

متخصص اطفال و نوزادان
متخصص اطفال و نوزادان
متخصص ارتوپیدی و تروماتولوژی
متخصص اطفال و نوزادان
متخصص اعصاب و روان
متخصص یورولوژی
متخصص و جراح چشم

عضو انجمن داکتران چشم آمریکا فیلوی انحرافات و جراحیهای زیبایی چشم از ترکیه فیلوی آب مروارید و جراحی Phaco از هند

متخصص و جراح گوش و گلو
متخصص و جراح دندان
پزشک دندان (استوماتولوژک)
متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
ترینی تخصص جلدی و زیبایی
رزدیدنت تخصص جراحی فک و دندان
متخصص داخله عمومی
متخصص داخله عمومی
متخصص داخله عمومی و سیستم گوارش
متخصص اطفال و نوزادان
معالج امراض جوف دهان و دندان
ترینی تخصص جراحی ارتوپیدی و تروماتولوژی
متخصص جراحی مغز و اعصاب
رزدنت تخصص جراحی مغز،اعصاب و ستون فقرات
PayPalPayPal