93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
info@mehrabanhospital.com پیشنهادات و نظریات
متخصص داخله عمومی
متخصص داخله عمومی و امراض قلبی
متخصص داخله عمومی
متخصص جراحی عمومی
متخصص نسایی ولادی
متـخصص و جـراح کلیه و مجاری ادراری

فیلوشیب فوق تخصصی اندویورولوژی و لپراسکوپی عملیات های پیشرفته لیزری و درون بین (تحصیلات فوق تخصصی در تهران)

متـخصص و جــراح کلیـه و مجـاری ادراری

فیلـوشیب فوق تخصصی پیوند کلیه (تحصیلات فوق تخصصی در تهران)

متخصص اطفال و نوزادان
متخصص اطفال و نوزادان
متخصص ارتوپیدی و تروماتولوژی
متخصص ارتوپیدی و تروماتولوژی
متخصص اطفال و نوزادان
متخصص اعصاب و روان
متخصص جراحی عصبی
متخصص یورولوژی
متخصص و جراح چشم

عضو انجمن داکتران چشم آمریکا فیلوی انحرافات و جراحیهای زیبایی چشم از ترکیه فیلوی آب مروارید و جراحی Phaco از هند

متخصص و جراح گوش و گلو
متخصص و جراح دندان
پزشک دندان (استوماتولوژک)
داخله عمومی - اندوسکوپیست
متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
ترینی تخصص جلدی و زیبایی
رزدیدنت تخصص جراحی فک و دندان
روانشناس بالینی
متخصص داخله عمومی
متخصص داخله عمومی
متـخصص و جـراح مغز وستون فقرات

فیلوشیب فوق تخصصی جراحی ستون فقرات در شفاخانه سینای تهران

متخصص داخله عمومی و سیستم گوارش
متخصص جراحی ارتوپيدی و تروماتولوژی
PayPalPayPal