93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
[email protected] پیشنهادات و نظریات

دکتور خواجه عبدالصمد حکمت

دکتور خواجه عبدالصمد حکمت
متـخصص و جــراح کلیـه و مجـاری ادراری
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Specialty متـخصص و جــراح کلیـه و مجـاری ادراری
Work Days Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday Sunday

فیلـوشیب فوق تخصصی پیوند کلیه (تحصیلات فوق تخصصی در تهران)

PayPalPayPal