93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
info@mehrabanhospital.com پیشنهادات و نظریات

دیپارتمنت تخصصی ارتوپیدی: تشخیص و تداوی مشکلات استخوان، عضلات و مفاصل شامل: تداوی پوکی استخوان، ترمیم شکستگی ها ساده و مغلق استخوان، پیوند استخوان، برداشتن تومور های استخوان و عضلات، اصلاح سوء اشکال ولادی و کسبی، ترمیم و پیوند لگامنت ها، ترمیم لگامنت های صلیبی زانو، تعویض مفصل ران، معالجه مشکلات روماتیزم و آرتروز مفصلی.

PayPalPayPal