93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
info@mehrabanhospital.com پیشنهادات و نظریات

دیپارتمنت تخصصی نسایی ولادی: تشخیص و تداوی مشکلات حاد و مزمن نسایی ولادی، مشاوره قبل از ازدواج، تشخیص و تداوی عقامت یا بی اولادی، مراقبت های زمان حاملگی، بخش ولادی مجهز و مجزا، مراقبت های بعد از ولادت، مشاوره تنظیم خانواده با متودهای جدید و بی عوارض، مراقبت از نوزادان قبل المیعاد، بخش های عقامت و نازایی IVF و IUI

PayPalPayPal