93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
info@mehrabanhospital.com پیشنهادات و نظریات

دیپارتمنت تخصصی چشم: تشخیص و تداوی امراض چشم؛ چک آپ کامل چشم؛ معاینه و مشوره دهی مریضان دیابت و فشار خون بلند؛ اجراء‌ عملیاتهای آب مروراید؛ آب سیاه؛ انحراف چشم؛ افتادگی پلک، بینایی سنجی مجهز به دستگاههای کامپیوتری؛ تجویز عینک و لنزهای تماسی.

دپارتمنت تخصصی چشم شفاخانه مهربان

PayPalPayPal